Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - 23.3.2019

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí

spoločenská sála kultúrneho strediska

Obvodná poľovnícka komora a Mesto Stropkov Vás pozývajú na XXII. ročník okresnej prehliadky poľovníckych trofejí, ktorá ...

ČÍNA A TIBET VO FOTOGRAFII

Mestská knižnica Stropkov

Mesto Stropkov a Mesto Svidník Vás pozývajú na výstavu Čína a Tibet vo fotografii. Vernisáž výstavy sa uskutoční 28. 2. ...

V znamení kríža

Kaštieľ Stropkov

Prešovský samosprávny kraj, Mesto Stropkov, Krajské múzeum v Prešove a kaštieľ Stropkov Vás pozývajú na vernisáž ...

AMFO 2019 - propozície

kultúrne stredisko

Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko, vo Svidníku a Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry, ...

Zápis do ZUŠ Stropkov

Základná umelecká škola Františka Veselého v Stropkove

Výhodná investícia! Predvídaví ľudia venujú vždy určitú energiu a pozornosť svojej budúcnosti a budúcnosti svojich ...

VESMÍR OČAMI DETÍ

Vestibul Mestskej knižnice v Stropkove

Mestská knižnica v Stropkove, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a Hvezdáreň Roztoky Vás pozývajú na výstavu ...